/Posted by: bwajg
Urodzona w 1986 w Lubaniu Śląskim. Mieszka, pracuje i tworzy w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz pedagogiką twórczości wizualnej. Autorka wystaw indywidualnych, m.in. 2010 - „Mistrz i Małgorzata”, wystawa...
/Posted by: bwajg
Urodzona w 1986 w Lubaniu Śląskim. Mieszka, pracuje i tworzy w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz pedagogiką twórczości wizualnej. Autorka wystaw indywidualnych, m.in. 2010 - „Mistrz i Małgorzata”, wystawa...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku. Ukończył studia w PWSSP we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) otrzymując dyplom z malarstwa i aneks z grafiki w 1990 roku. Prowadzi warsztaty artystyczne o rozbudowanej autorskiej formie dla młodzieży, dzieci i dorosłych...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku. Ukończył studia w PWSSP we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) otrzymując dyplom z malarstwa i aneks z grafiki w 1990 roku. Prowadzi warsztaty artystyczne o rozbudowanej autorskiej formie dla młodzieży, dzieci i dorosłych...
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Beata i Marcin Chlebowscy od 1990 roku tworzą wspólnie Pracownię Witraży „Antoniów”. Jej nazwa nawiązuje do malowniczego Antoniowa w Górach Izerskich. Od początku ma formułę pracowni autorskiej, wszystkie prace powstają na zamówienie. Działalność Pracowni...
/Posted by: bwajg
Beata i Marcin Chlebowscy od 1990 roku tworzą wspólnie Pracownię Witraży „Antoniów”. Jej nazwa nawiązuje do malowniczego Antoniowa w Górach Izerskich. Od początku ma formułę pracowni autorskiej, wszystkie prace powstają na zamówienie. Działalność Pracowni...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w pracowniach prof. Macieja Urbańca – plakat, oraz prof.Teresy Pągowskiej – malarstwo. Dyplom uzyskał w 1982 roku. Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku, grafiki...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w pracowniach prof. Macieja Urbańca – plakat, oraz prof.Teresy Pągowskiej – malarstwo. Dyplom uzyskał w 1982 roku. Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku, grafiki...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1946 roku w Grzmiącej na Pomorzu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Rzeźby. W roku 1971 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tadeusza Łodziany. W latach 1971–1972 pracował jako plastyk w...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Stowarzyszenia „Nowy Młyn – Kolonia Artystyczna” w Szklarskiej Porębie. Początkowo związany z Jeleniogórskim Towarzystwem Fotograficznym. Nauczyciel. Fotografią zajmuje się od 1967 roku. Przez 20 lat prowadził własną pracownię...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1989 r.). Należy do Związku Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią klasyczną zbliżoną do dokumentu. Bliskie jej jest ujęcie fotografii jako zapisu energii miejsca i własnych...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1989 r.). Należy do Związku Artystów Fotografików. Zajmuje się fotografią klasyczną zbliżoną do dokumentu. Bliskie jej jest ujęcie fotografii jako zapisu energii miejsca i własnych...

Organizatorzy
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
Rotary Club Karpacz-Karkonosze

Partnerzy
Rotary Club Jelenia Góra

Patronat
Zastępca Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Piotr Paczóski

Patronat medialny
TV DAMI Jelenia Góra

Środki finansowe uzyskane na Aukcji będą przekazane artystom oraz zostaną przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży, a także na cele statutowe
Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze.

Działalność BWA jest finansowana z budżetu Miasta Jelenia Góra.