/Posted by: bwajg
Urodził się w 1957 roku. Absolwent PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1969–1972 tworzył pod opieką Józefa Gielniaka. W 1985 r. uzyskał uprawnienia artysty plastyka nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w zakresie...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1957 roku. Absolwent PLSP im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1969–1972 tworzył pod opieką Józefa Gielniaka. W 1985 r. uzyskał uprawnienia artysty plastyka nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w zakresie...
/Posted by: bwajg
Urodził się w Jeleniej Górze w 1974 roku. Jego pierwszym nauczycielem rysunku, malarstwa i grafiki był ojciec, Marek Lercher. W 1992 roku ukończył szkołę zawodową o profilu rzeźbiarskim – galanterię drewna w Zespole Szkół Rzemiosł...
/Posted by: bwajg
Urodził się w Jeleniej Górze w 1974 roku. Jego pierwszym nauczycielem rysunku, malarstwa i grafiki był ojciec, Marek Lercher. W 1992 roku ukończył szkołę zawodową o profilu rzeźbiarskim – galanterię drewna w Zespole Szkół Rzemiosł...