/Posted by: bwajg
Urodzona w 1986 w Lubaniu Śląskim. Mieszka, pracuje i tworzy w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz pedagogiką twórczości wizualnej. Autorka wystaw indywidualnych, m.in. 2010 - „Mistrz i Małgorzata”, wystawa...
/Posted by: bwajg
Urodzona w 1986 w Lubaniu Śląskim. Mieszka, pracuje i tworzy w Jeleniej Górze. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz pedagogiką twórczości wizualnej. Autorka wystaw indywidualnych, m.in. 2010 - „Mistrz i Małgorzata”, wystawa...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku. Ukończył studia w PWSSP we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) otrzymując dyplom z malarstwa i aneks z grafiki w 1990 roku. Prowadzi warsztaty artystyczne o rozbudowanej autorskiej formie dla młodzieży, dzieci i dorosłych...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku. Ukończył studia w PWSSP we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) otrzymując dyplom z malarstwa i aneks z grafiki w 1990 roku. Prowadzi warsztaty artystyczne o rozbudowanej autorskiej formie dla młodzieży, dzieci i dorosłych...
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1930 roku. W 1949 roku rozpoczęła studia w katowickiej uczelni artystycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 1955 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem. W latach 50. XX w....
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w pracowniach prof. Macieja Urbańca – plakat, oraz prof.Teresy Pągowskiej – malarstwo. Dyplom uzyskał w 1982 roku. Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku, grafiki...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w pracowniach prof. Macieja Urbańca – plakat, oraz prof.Teresy Pągowskiej – malarstwo. Dyplom uzyskał w 1982 roku. Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku, grafiki...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
W 1973 roku ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, specjalizacja szkło – w pracowniach prof. Ludwika Kiczury, prof. Henryka Wilkowskiego oraz prof. Zbigniewa Horbowego; specjalizacja...
/Posted by: bwajg
Urodziła się, mieszka i pracuje w Karpaczu. W latach 1979-84 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1984r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego w pracowni doc. Wilhelma Semaniszyna....
/Posted by: bwajg
Ukończył studia wyższe w PWSSP w Poznaniu w latach 1978–83 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z grafiki warsztatowej zrealizował u doc. Tadeusza Jackowskiego w 1983 r. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Prezentował swoje...
/Posted by: bwajg
Ukończył studia wyższe w PWSSP w Poznaniu w latach 1978–83 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z grafiki warsztatowej zrealizował u doc. Tadeusza Jackowskiego w 1983 r. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę. Prezentował swoje...
/Posted by: bwajg
Urodziła się w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Wydział Malarstwa, Grafiki, Rzeźby). Dyplom z zakresu projektowania graficznego uzyskała w pracowni doc. Grzegorza Marszałka w 1983 roku. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Jest autorką...
/Posted by: bwajg
Urodziła się w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (Wydział Malarstwa, Grafiki, Rzeźby). Dyplom z zakresu projektowania graficznego uzyskała w pracowni doc. Grzegorza Marszałka w 1983 roku. Uprawia malarstwo, grafikę i rysunek. Jest autorką...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu pracowała jako architekt w Belgii, w 2008 roku przeniosła się do Anglii. Mieszka i pracuje w Londynie, gdzie prowadzi autorską...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu pracowała jako architekt w Belgii, w 2008 roku przeniosła się do Anglii. Mieszka i pracuje w Londynie, gdzie prowadzi autorską...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa i Rzeźby im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w pracowni profesora Leszka Mickosia w 2009 roku. Ukończyła również Wydział Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Łączy zainteresowania naukami społecznymi...
/Posted by: bwajg
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych Wydziału Malarstwa i Rzeźby im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w pracowni profesora Leszka Mickosia w 2009 roku. Ukończyła również Wydział Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Łączy zainteresowania naukami społecznymi...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku w Nowej Soli. Artysta malarz. Studiował na WSSP w Poznaniu.W 1986 roku założył, a do 1992 został liderem grupy malarzy "eR" przy JTSK w Jeleniej Górze. Jego prace były prezentowane...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1959 roku w Nowej Soli. Artysta malarz. Studiował na WSSP w Poznaniu.W 1986 roku założył, a do 1992 został liderem grupy malarzy "eR" przy JTSK w Jeleniej Górze. Jego prace były prezentowane...
/Posted by: bwajg
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1988 roku w pracowni doc. Konrada Jarodzkiego, a aneks z grafiki warsztatowej...
/Posted by: bwajg
Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dzisiejsze ASP) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1988 roku w pracowni doc. Konrada Jarodzkiego, a aneks z grafiki warsztatowej...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku w Gdyni. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Współzałożyciel Teatru Cinema (1992 r.) w Michałowicach. Tworzy obrazy, rzeźbiarskomalarskie kompozycje przestrzenne i scenografie. Do jego najbardziej znanych obrazów należą „Gotyckie...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1956 roku w Gdyni. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. Współzałożyciel Teatru Cinema (1992 r.) w Michałowicach. Tworzy obrazy, rzeźbiarskomalarskie kompozycje przestrzenne i scenografie. Do jego najbardziej znanych obrazów należą „Gotyckie...
/Posted by: bwajg
Urodził się w 1957 roku w Cieplicach. Malarz, twórca grupy teatralnej "Pławna 9", reżyser, aktor, scenograf. Animator kultury, twórca Zamku Legend Śląskich, Muzeum Przesiedleńców i Arki Noego w Pławnej. Uczestniczył w przeszło dwustu pięćdziesięciu wystawach...
/Posted by: bwajg
Ukończył studia na wydziale pedagogiczno-artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie; uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni Alfreda Bierawy (1989). Uczeń wrocławskich artystów, m.in.: Krzesławy Maliszewskiej, Jerzego Rosołowicza, Zbigniewa Paluszaka. Jest członkiem Związku Polskich...
/Posted by: bwajg
Absolwentka ASP w Poznaniu (dyplom w 2003). Należy do ZPAP. Uprawia malarstwo, rzeźbę, poezję i książkę artystyczną. Autorka tomów poetyckich Czas wyrwany, Warszawa 2001, Otwarty dotyk, Kraków 2014; ma też szereg publikacji w zbiorowych wydawnictwach,...
/Posted by: bwajg
Absolwentka ASP w Poznaniu (dyplom w 2003). Należy do ZPAP. Uprawia malarstwo, rzeźbę, poezję i książkę artystyczną. Autorka tomów poetyckich Czas wyrwany, Warszawa 2001, Otwarty dotyk, Kraków 2014; ma też szereg publikacji w zbiorowych wydawnictwach,...
/Posted by: bwajg
Urodzona w 1958 roku w Szczecinie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1983 r. u prof. Jerzego Krechowicza. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cinema, awangardową formację...
/Posted by: bwajg
Urodzona w 1958 roku w Szczecinie. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1983 r. u prof. Jerzego Krechowicza. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cinema, awangardową formację...
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1987 roku w Jeleniej Górze. Absolwentka Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze. Ukończyła studia na ASP we Wrocławiu. Dyplom obroniła w 2013 r. w Pracowni Malarstwa prof. Waldemara Kuczmy i Pracowni Multimediów prof....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1950 roku w Cieplicach Śląskich-Zdroju. W 1974 roku ukończyła studia malarskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym też roku została członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1975 r....
/Posted by: bwajg
Urodziła się w 1950 roku w Cieplicach Śląskich-Zdroju. W 1974 roku ukończyła studia malarskie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym też roku została członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1975 r....
/Posted by: bwajg
Urodzony w 1955 roku w Grzęsce w województwie podkarpackim. W latach 1974–1979 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1979 roku. Równolegle...
/Posted by: bwajg
Urodzony w 1955 roku w Grzęsce w województwie podkarpackim. W latach 1974–1979 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariana Koniecznego w 1979 roku. Równolegle...
/Posted by: bwajg
Ukończyła Wydział Grafiki u prof. J.J. Aleksiuna we wrocławskiej PWSSP w 1981 roku. Była projektantką wzorów w Fabryce Dywanów „Kowary” S.A. i Kamiennej Górze. Obecnie zajmuje się malarstwem, akwarelą, monotypią i rysunkiem. Ma za sobą kilka wystaw...
/Posted by: bwajg
Ukończyła Wydział Grafiki u prof. J.J. Aleksiuna we wrocławskiej PWSSP w 1981 roku. Była projektantką wzorów w Fabryce Dywanów „Kowary” S.A. i Kamiennej Górze. Obecnie zajmuje się malarstwem, akwarelą, monotypią i rysunkiem. Ma za sobą kilka wystaw...
/Posted by: bwajg
Malarz i aktor związany od początku z działalnością Grupy Plastyczno-Teatralnej „Pławna 9”. Od 2002 roku aktor Teatru Formy J. Markockiego (dawny Współczesny Teatr Pantomimy) we Wrocławiu. Uczestnik plenerów malarsko-rzeźbiarskich w Pławnej. Autor małych form...
/Posted by: bwajg
Urodzony w 1937 na Lubelszczyźnie. Reprezentuje nurt surrealizmu i malarstwa metaforycznego. Przykłada szczególną wagę do doskonalenia warsztatu kolorysty, by oddać detale i wyrafinowaną grę światła. Techniki nauczył się studiując dzieła wielkich mistrzów. Od lat 60....
/Posted by: bwajg
Urodzony w 1937 na Lubelszczyźnie. Reprezentuje nurt surrealizmu i malarstwa metaforycznego. Przykłada szczególną wagę do doskonalenia warsztatu kolorysty, by oddać detale i wyrafinowaną grę światła. Techniki nauczył się studiując dzieła wielkich mistrzów. Od lat 60....
/Posted by: bwajg
Urodziła się we Wrocławiu. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym i scenografią teatralną. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, była autorką ponad 30 wystaw indywidualnych, m. in.: „Stworzenia duże...
/Posted by: bwajg
Urodziła się we Wrocławiu. Absolwentka PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem graficznym i scenografią teatralną. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Była również autorką ponad 30 wystaw indywidualnych, m. in.: „Stworzenia...
/Posted by: bwajg
Uczeń Jerzego Dudy-Gracza. W 1981 roku uzyskał status artysty plastyka nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Opiera się na tradycyjnych wartościach w sztukach plastycznych. Jego dzieła gościły na wielu wystawach w Polsce i za...
/Posted by: bwajg
Uczeń Jerzego Dudy-Gracza. W 1981 roku uzyskał status artysty plastyka nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Opiera się na tradycyjnych wartościach w sztukach plastycznych. Jego dzieła gościły na wielu wystawach w Polsce i za...