5. Aukcja Dzieł Sztuki 2021 została zakończona. Wszystkim zainteresowanym i biorącym udział serdecznie dziękujemy!

 

Na stronie głównej w zakładce: 5. Aukcja Dzieł Sztuki znajduje się prezentacja wszystkich prac biorących udział w aukcji.