Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze
e-mail: bwa@jeleniagora.pl
telefon: 75 75 266 69