63. PATRYK LEWKOWICZ – AKT KOBIETY

Urodził się w 1959 roku w Nowej Soli. Mieszka w Jeleniej Górze. Artysta malarz. Studiował na WSSP w Poznaniu. W 1986 roku założył, a do roku 1992 został liderem grupy malarzy “eR” przy JTSK w Jeleniej Górze. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Niemczech, Francji, Czechach. Wykorzystuje fotografię do kompozycji, która jest podporządkowana malarstwu.

Wiele jego prac znajduje się w kolekcjach i zbiorach prywatnych i niektórych muzeach w kraju i za granicą. Twórca wielu happeningów, performance oraz działań parateatralnych. Związany twórczo od wielu lat z Paryżem, gdzie powstała koncepcja Linii Nieskończoności. Publikacje takie jak; “Ostragehege” – Literatura i Sztuka, okładki i ilustracje do wydawnictw poezji m.in. Miłosz, Szymborska, Herbert, Peter Gehrich, W. Izaak, Strugała, Różewicz i inne.

“Linia, znak czasu-który jest teraz, tu, w tym miejscu, w danym momencie, świadcząc o istnieniu, które choć tak małe wobec ogromu Wszechświata, jest i temu nie da się zaprzeczyć. Linia zamknięta, jak koło w swoim obiegu, tworząca daną kompozycję, nieskończenie wolna i przecinająca wszelkie przestrzenie, obieg zamknięty, skończony i nieskończony. I tylko Stwórca posiada absolutną świadomość punktu początku i zarazem końca. Tak więc w myśl tego, obrany punkt jest początkiem, od którego zaczyna się proces twórczy – stwarzania dzieła, którego podstawą jest linia, poruszająca się kształtując obraz (obrazy) i w końcu trafia do punktu wyjścia, czyli zakończenia (końca). A zatem Linia ta jest absolutnie zamknięta i jednocześnie nieskończonością w swym obiegu. A cała materia malarska, przynależąc do tego obiegu, naznaczona mocą farb i pędzli, daje ukojenie, składając hołd całemu Stworzeniu Boskiemu.”

Share Project :

Cena wywoławcza: 1 500 zł