80. ZBIGNIEW SZUMSKI – TREN DLA NYC

Praca wykonana w technice komputerowej. Odbitka 1/3, sygnowane z przodu, oprawa: szyba, drewniana rama.


ZBIGNIEW SZUMSKI

Reżyser teatralny, plakacista, grafik, rysownik, scenograf. Absolwent ASP w Gdańsku na wydziale Grafiki i Malarstwa, dyplom u prof. Jerzego Krechowicza. Współzałożyciel i dyrektor Teatru Cinema, interdyscyplinarnej formacji funkcjonującej na granicy teatru, tańca i sztuk wizualnych, reżyser wszystkich jego przedstawień. Mieszka w Michałowicach w Karkonoszach.

„Dlaczego malarz bierze się za robienie teatru? Zaryzykuję przypuszczenie, że z powodu świadomości narzędzia. Malarz, który stał przed białym prostokątem płótna musiał znać swoje ograniczenia: miał przełożyć trójwymiarową i czaso-przestrzenną rzeczywistość na dwa wymiary. To mogło być ograniczeniem nie do zniesienia. Zamienił więc płótno na pudełko sceny, oddzielone od widza linią rampy. Na linii rampy jest granica, owa tafla lustra, ale odbicie nie jest odbiciem przedmiotowej rzeczywistości. To indywidualne doświadczenia widzów, ich biografie, lęki i chwile satysfakcji, ich heroizm i śmieszność, to wszystko co o sobie wiedzą i z czego sobie sprawy nie zdawali – mogą zobaczyć w lustrze sceny. Obraz jest plastyczny i wibrujący. Lustro rampy umożliwia ogląd ludzi i zjawisk w całej ich złożoności i głębi. Więc jeśli malarz bierze się za robienie teatru to także z pokusy, że pomimo iż wszyscy widzą to samo, to każdy zobaczy co innego.” / Grzegorz Kowalski, fragment wstępu do katalogu do wystawy rysunków teatralnych Zbigniewa Szumskiego

Share Project :

Sprzedano za: 2 000 zł

Cena wywoławcza: 2 000 zł